ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ


Արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետն է իրականացնում առկա բոլոր մասնագիտություններով մագիստրոսի կրթական ծրագրերը. ՀՀ ԿԳՆ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիզենզիա Մ No0019,  ՀՀ ԿԳՆ հրաման No231-Ա/2, 02.04.2016թ.)

Ելնելով ԵԹԿՊԻ-ի առաքելությունից, ներկայացվող 11 մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակ ունեն մշակույթի և արվեստ ոլորտում պատրաստել աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջներին համապատասխան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք կնպաստեն ոլորտի առաջընթացին և զարգացմանը, աջակցել ստեղծագործական և մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը՝ խթանելով մասնագիտական կրթական ոլորտում գործունեություն ծավալելու, բարդ խնդիրներ լուծելու և առաջադրանքներ կատարելու ունակության դրսևորմանը։

Ապահովել դերասանական արվեստի, ռեժիսուրայի, պարարվեստի ռեժիսուրայի, պարարվեստի, կինոարվեստի, կինոօպերատորության, թատրոնի, կինոյի, հեռուստաոլորտի նկարչության, արվեստի կառավարման, թատերագիտության, կինոգիտության, սցենարադրամատուրգիական արվեստի ինչպես նաև հարակից ոլորտների տեսությունների ու մեթոդների վերաբերյալ համակողմանի ուսուցում՝ նպաստելով մասնագիտական գիտելիքի, մասնագիտական գործունեության և հետազոտական աշխատանքի առաջընթացին։


Մասնագիտական կրթական ծրագրեր


2020-2021

2016-2017

Կիսվեք սոցցանցերում