Հումանիտար գիտությունների ամբիոն

Հումանիտար գիտությունների ամբիոնը հիմնադրվել է 1944թ.-ին: Ամբիոնի առաջին վարիչն է եղել Գ. Մնեյանը: Տարբեր տարիների ամբիոնի դասախոսներն են պրոֆեսորներ Տիգրան Հախումյանը, Մկրտիչ Մկրյանը, Հովհաննես Ղանալանյանը, Հրայր Մուրադյանը, Վարագ Առաքելյանը, Վահագն Մկրտչյանը, Պետրոս Բեդիրյանը, Նելլի Անանյանը:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը համատեղում է գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեությունը: Ամբիոնի նախաձեռնությամբ հրատարակվում է ԵԹԿՊԻ-ի «Հանդես» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածուն (գլխավոր խմբագիր բ.գ.դ., պրոֆ. Լ. Մուրադյան):


Դասախոսական կազմ

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

1. Մուրադյան Ալլա, բան. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսոր
2. Ղազարյան Կարեն, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
3. Իսրայելյան Հասմիկ, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
4. Ասատրյան Ծովինար, բան. գիտ. թեկնածու
5. Մարինոսյան Մարինե, ավագ դասախոս
6. Ստեփանյան Նունե, ավագ դասախոս
7. Հովհաննիսյան Մարգարիտ, ավագ դասախոս
8. Հովակիմյան Լիլիան, ավագ դասախոս
9. Հայրապետյան Կարինե, ավագ դասախոս
10. Մուսայելյան Կարինե, ավագ դասախոս
11. Միրզոյան Քնարիկ, ավագ դասախոս

Համատեղողներ

1. Մատինյան Կարլեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
2. Սահակյան Ռուբեն, պատմ. գիտ. դոկտոր
3. Արզումանյան Լիլիթ, բան. գիտ. դոկտոր
4. Հովհաննիսյան Սուսաննա, բան. գիտ. դոկտոր
5. Արզումանյան Սվետլանա, փիլ. գիտ.թեկնածու, դոցենտ
6. Եղիազարյան Արմինե, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
7. Ղաջոյան Հասմիկ, դոցենտի պաշտոնակատար

Դասավանդող առարկաներ

Ամբիոնի վարիչ` բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լաուրա Մուրադյան

Էլ-հասցե՝ laura.muradyan@ysitc.am

Կիսվեք սոցցանցերում