Նախապատրաստական բաժին

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում գործում է նախապատրաստական բաժին, որը ապագա դիմորդներին նախապատրաստում է ընդունելության քննություններին հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 • Թատերական արվեստ
  • Դերասանական արվեստ
  • Ռեժիսուրա
 • Կինոարվեստ
  • Կինոարվեստ
  • Տեսալսողական արվեստ
  • Օպերատորություն
  • Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն
 • Արվեստի տեսություն և պատմություն
  • Թատերագիտություն
  • Կինոգիտություն
  • Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

Նախապատրաստական բաժնում  ընդունելությունը կատարվում է սեպտեմբերի 1-30-ը, դասերը սկսվում են հոկտեմբերի 1-ին:

Նախապատրաստական բաժնի մասնագիտությունների տարեկան ուսման վարձ`

1. Դերասանական արվեստ 250.000 դրամ
2. Ռեժիսուրա 300.000 դրամ
3. Կինոարվեստ 300.000 դրամ
4. Օպերատորություն 220.000 դրամ
5. Գեղանկարչություն 300.000 դրամ
6. Թատերագիտություն 200.000 դրամ
7. Կինոգիտություն 200.000 դրամ
8. Գրական ստեղծագործություն 200.000 դրամ

Նախապատրաստական բաժին  կարող են դիմել  միջնակարգ և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները, ինչպես նաև 12-րդ դասարանում և քոլեջների ավարտական կուրսերում սովորողները:


ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՈՒՆ

2019թ Գործունեության հաշվետվություն

2019թ. Նախապատրաստական բաժինն ունեցել է 27 սովորող, այդ թվում՝ Դերասանական արվեստ (13 սովորող), Կինոարվեստ (9 սովորող), Օպերատորություն (3 սովորող), Սցենարադրամատուրգիական արվեստ (2 սովորող) ՄԿԾ-ների գծով:

Նախապատրաստական դասընթացների բաժնի գործունեության կանոնակարգի համաձայն սովորողները 2019թ. հունվարին հանձնել են ստուգարք, տարեվերջին՝ քննություն` ուսուցանված բոլոր առարկաներից:

Նախապատրաստական դասընթացների բաժնի 27 սովորողներից ԵԹԿՊԻ է դիմել 25-ը, որոնցից առկա ուսուցման անվճար համակարգ է ընդունվել 9-ը, վճարովի ուս. համակարգ` 11-ը: Ընդունելության քննություններից անբավարար են ստացել 5-ը:

Տոկոսային հարաբերությամբ ընդունելության արդյունքը կազմում է 80%: 2018-2019 ուս. տարվա արդյունքում Նախապատրաստական դասընթացների բաժնում սովորողների կողմից ինստիտուտի դրամարկղ է մուծվել 5.946.000 ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է մոտավորապես 2 անգամ:

Միաժամանակ մի շարք ավագ դպրոցներում կազմակերպվել են հանդիպումներ ավարտական դասարանների աշակերտների հետ, որոնց ընթացքում ներկայացվել է ինստիտուտը, ինստիտուտում ուսուցանվող մասնագիտությունները, ընդունելության պայմանները եւ բուհի մասնագիտական առանձնահատկությունները:

2019–2020 ուս. տարում դիմորդներ հավաքագրելու եւ նախապատրաստական դասընթացների ընդունելությունը կազմակերպելու նպատակով տրվել է հայտարարություն, որը տեղադրվել է ինստիտուտի կայքում, ինչպես նաեւ գովազդային վահանակների ձեւով տեղադրվել է քաղաքի մարդաշատ վայրերում:

2019թ. սեպտեմբեր ամսին հավաքագրվել է սովորողների նոր կազմ, այդ թվում՝

 • Դերասանական արվեստ ՄԿԾ-երի գծով (15 սովորող), Ռեժիսուրա (1 սովորող),
 • Կինոարվեստ (10 սովորող), Օպերատորություն (4 սովորող), Կերպարվեստ (2 սովորող):
 • Ունենք նաեւ 2 արտասահմանցի սովորող, ովքեր հայոց լեզվի դասընթացների հետ մեկտեղ մասնակցում են Կինոարվեստ մասնագիտության դասընթացներին:

Ընդհանուր առմամբ սովորողների թիվը 34-ն է, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 7-ով: Նկատի առնելով նախապատրաստական դասընթացների նկատմամբ դիմորդների ցուցաբերած հետաքրքրությունը, կարծում ենք, որ հունվար ամսից դիմորդների թիվը կավելանա: Միաժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում ակտիվացնել ընդունելության գովազդը տարբեր հարթակներում

2018թ Գործունեության հաշվետվություն

2017թ Գործունեության հաշվետվություն

2016թ Գործունեության հաշվետվություն

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ԵԹԿՊԻ-ի, 2-րդ հարկ, 206 սենյակ  կամ  զանգահարել 060-27-21-45 հեռախոսահամարին:

Նախապատրաստական բաժնի վարիչ`

ԱՆՆԱ ՄԵԼՈՅԱՆ

Կիսվեք սոցցանցերում