Մագիստրատուրա

Ներբեռնելու կամ դիտելու համար սեղմել այստեղ

2020-2021 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ընդունելության փաստաթղթերի առցանց ընդունման ժամկետն է 2020թ. հունիսի 1-ից հունիսի 20-ը ներառյալ: Ոչ ամբողջական կամ թերի ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթները չեն դիտարկվելու: Հայտը հաստատվելու դեպքում 24 ժամվա ընթացքում կստանաք պատասխան նամակ Ձեր էլ.հասցեին:

Հարցերի և ընթացիկ նորություններին ծանոթանալու համար ընկերացեք Արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետի ֆեյսբուքյան էջին:

Մրցույթն իրականացվելու է հունիսի 25-ին՝ ներկայացված փաստաթղթերի և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցված դասընթացների ամփոփիչ ՄՈԳ-ի հիման վրա:
Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել առցանց՝ Արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Ա.Հարությունյանի աշխատանքային էլեկտրոնային փոստին՝ armen.harutyunyan@ysitc.am

Առցանց եղանակով անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

ա) դիմում ռեկտորի անունով, ձևաչափին ծանոթանալ այստեղ

բ) ակադեմիական տեղեկագիր (ձեր ակադեմիական տեղեկագրերը էլեկտրոնային եղանակով մեզ կտրամադրի ձեր ֆակուլտետի դեկանը),

գ) ինքնակենսագրություն,  ձևաչափին ծանոթանալ այստեղ

(առկայության դեպքում՝ բուհական, հանրապետական, միջազգային մշակութային փառատոների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկություններ՝ կից ներկայացնելով ստացված դիպլոմների, գովասանագրերի, այլ պարգևների սքանավորած պատկերները),

դ) լուսանկար՝ 3×4 չափի (ձևաչափը՝ JPG),

ե) հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների, հոդվածների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),

զ) անձնագրի սքանավորած պատկերը (լուսանկարի և հաշվառման էջերով) կամ նույնականացման քարտի սքանավորած պատկերը (նաև ամբողջական բացվածքը),

է) զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի սքանավորած պատկերը (տվյալներ պարունակող բոլոր էջերը):

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2020/2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ՏԵՂԵՐԸ, ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՉԱՓԸ

Կիսվեք սոցցանցերում