SItemap

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! ԿԱՅՔԸ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԽՄԲԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՓՈՒԼՈՒՄ

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ

Թատրոնի ֆակուլտետ

Կինոյի, հեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտետ

Արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետ

Հեռակա ֆակուլտետ

 

ՈՒՍԱՆՈՂ

Ուսանողական կյանք

Ուսանողական խորհուրդ

Ուսանողական գիտական ընկերություն

Ուսանողական թատրոն-լաբորատորիա

 

ԴԻՄՈՐԴ

Նախապատրաստական բաժին

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Ասպիրանտուրա

Օտարերկրյա և սփյուռքահայ դիմորդների համար

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նախապատրաստական բաժին

Ասպիրանտուրա

Մագիստրատուրա

Բակալավրիատ առկա

Բակալավրիատ հեռակա

 

ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Որակի ապահովման կենտրոն

Միջազգային հարաբերությունների, լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոն

ՏՏ և PR կենտրոն

Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոն

ՍՏՈՒԿ

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ

Ուսումնական գործընթացի համակարգման բաժին /ունի ենթաբաժիններ՝ գործունեություն, կարգեր/

Անձնակազմի հաշվառման բաժին Ընդհանուր բաժին

Հաշվապահություն

 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ

Գյումրու մասնաճյուղ

Վանաձորի մասնաճյուղ

Գորիսի մասնաճյուղ

 

 

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՍԱՍՐԱՀ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ

 

 

 

Out SIte map