ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

02/11/2019

Ճապոնիայի գիտության խթանման ընկերակցությունը (JCPS) միջազգային հետազոտողների համար կազմակերպում է կրթաթոշակային ծրագրեր։ 2019 թվականին Ճապոնիայում անցկացվելիք ծրագրերի նպատակն է խթանել գիտության զարգացումը Ճապոնիայում:

Ծրագրերն իրականացվում են երկու ուղղությամբ՝

-Հետբուհական կրթաթոշակներ Ճապոնիայում հետազոտություն իրականացնելու համար  (նախատեսվում է երիտասարդ հետազոտողների համար),

-Հրավեր-կրթաթոշակներ Ճապոնիայում հետազոտություն իրականացնելու համար:


Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ կայքէջից: