ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում գործում է նախապատրաստական բաժին, որը ապագա դիմորդներին նախապատրաստում է ընդունելության քննություններին հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Թատերական արվեստ

-դերասանական արվեստ

-ռեժիսուրա

Կինոարվեստ

-կինոարվեստ

Տեսալսողական արվեստ

-օպերատորություն

 Արվեստի տեսություն և պատմություն

-թատերագիտություն

-կինոգիտություն

-սցենարադրամատուրգիական արվեստ

Կերպարվեստ

-Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

Նախապատրաստական բաժնում ընդունելությունը կատարվում է սեպտեմբերի 1-30-ը, դասերը սկսվում են հոկտեմբերի 1-ին: Նախապատրաստական բաժին կարող են դիմել միջնակարգ և միջին մանսագիտական կրթություն ունեցողները, ինչպես նաև 12-րդ դասարանում և քոլեջների ավարտական կուրսերում սովորողները:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, 2-րդ հարկ, 208 սենյակ կամ զանգահարել` 060-27-21-45: