Սուսաննա Սուրենի Ներսիսյան

1969-1973- Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների Ինստիտուտ-Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

1994-1998 Արտաքին տնտեսական կապերի և կառավարման ինստիտուտ / իրավագետ-միջազգայնագետ/

2002-2004- Մտավոր Սեփականության Մաքս –Պլանկի անվան միջազգային ինստիտուտ  Մյունխեն / Գերմանիա/2010- մինչ օրս Արվեստի կառավարման և մշակութային քաղաքականության ամբիոնի դասախոս

2002- մինչ օրս <<Հայհեղինակ>>կազմակերպություն գլխավոր տնօրեն

1994-2002- ՀՀ հեղինակային իրավունքի պետական գործակալություն, պետի տեղակալ

1976-1993- Համամիութենական հեղինակային իրավունքի գործակալություն

Սուսաննա Ներսիսյան

<<Մտավոր Սեփականություն>>,

2008/ գիրք/book

Երևան, <<Անտարես>> հրատ., 2008, 286 էջ