Հեռակա բաժին

2007 թվականին ԵԹԿՊԻ-ում ստեղծվել է հեռակա ուսուցման բաժին , իսկ 2009 թվականին հեռակա ուսուցման բաժիններ բացվեցին նաև ԵԹԿՊԻ Գյումրիի և Վանաձորի մասնաճյուղերում: 

2014 թվականին հոկտեմբերի 23-ին հեռակա ուսուցման բաժինը  վերակազմավորվել է հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի:

Ֆակուլտետում գործում է մեկաստիճանյա համակարգ` բակալավրիատ` հնգամյա ուսուցմամբ: Ուսուցման ընթացքում ուսանողները ստանում են բակալավրի կրթական աստիճան:

Ֆակուլտետում գործում  են հետևյալ մասնագիտությունները:

Հեռակա ուսուցմամբ  տարեկան  վարձը  կազմում է 400.000 դրամ:

070300  Ռեժիսուրա (դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրա)

070700   Պարարվեստի ռեժիսուրա

071300   Կինոարվեստ ( հեռուստառեժիսուրա, հչյունային ռեժիսուրա)

071400   Օպերատորություն

071700  Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում )

Բաժնի պետ