Բակալավրիատ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2018թ. մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը՝ ներառյալ: Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը (աշխատանքային ժամերը՝ 10.00–18.00, ընդմիջում՝ 13.00–14.00): Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (060) 27-87-77 հեռախոսահամարին:

 

 ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն

021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ

021301.00.6 ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

021301.00.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

 021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա

 021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (արվեստի կառավարում)

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.04.6 Թատերագիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.05.6 Կինոգիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ

Ընդունելության տեղերը և ուսման վարձն՝ այստեղ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060-27-87-77 կամ 091-47-10-09 հեռախոսահամարներին: