Մագիստրատուրա

Արվեստի պատմության, տեսության և կառավարման ֆակուլտետին է վստահված ինստիտուտում առկա բոլոր մասնագիտություններով մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացումը: Մագիստրոսի կրթական երկամյա ծրագրի նպատակն է խորացնել մասնագիտական գիտելիքները՝ կենտրոնանալով տեսական, հետազոտական և մանկավարժական հմտությունների և կարողունակությունների վրա:

2019-2020 ուսումնական տարում ԵԹԿՊԻ-ին հայտարարում է ընդունելություն առկա համակարգում հետևյալ մագիստրոսական կրթական ծրագրերով՝

 

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

 

021101.02.7 Օպերատորություն

021103.00.7

Կինոարվեստ

 

021103.01.7 Կինոարվեստ

021301.00.7

Կերպարվեստ

 

021301.04.7 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

021503.00.7

Թատերական արվեստ

 

021503.01.7 Դերասանական արվեստ

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

 

021504.01.7 Պարարվեստի ռեժիսուրա

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

 

021801.01.7 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

 

021801.04.7 Թատերագիտություն

 

021801.05.7 Կինոգիտություն

 

021801.06.7 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

Ընդունելությունն իրականացվում է համաձայն ԵԹԿՊԻ-ի մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ընդունելության կանոնակարգի: