Ասպիրանտուրա

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկացնում ենք, որ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտն ունի ԲՈԿ-ի թույլտվությունը ընդունելու որակավորման քննություն ԺԷ.00.01 «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն» մասնագիտության գծով: Հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը մինչև ս.թ. հունիսի 30-ն է: 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը  կատարում  է  2018-2019 ուս. տարվա ընդունելություն հեռակա  ուսուցման ասպիրանտուրայում ԺԷ.00.01 «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն» մասնագիտությամբ (1 անվճար տեղ):

Դիմումներն   ընդունվում են մինչև ս.թ.  դեկտեմբերի 1-ը  ներառյալ:

Դիմումին կից ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը (դիմումը տրվում է ռեկտորի անունով)`

  1. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  2. օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով բալային գնահատմամբ),
  3. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում, ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3x4 չափսի),
  4. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),

Մանրամասն տեղեկությունների համար  դիմել հետևյալ հասցեով՝ Երևան, Ամիրյան 26,  Թատրոնի  և  կինոյի  պետական  ինստիտուտ 2-րդ հարկ,  208 սենյակ: Հեռ: 060-27-21-45