Ասպիրանտուրա

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը  կատարում  է  2018-2019 ուս. տարվա ընդունելություն առկա  ուսուցման ասպիրանտուրայում  ԺԷ.00.01 «Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն» մասնագիտությամբ (1 անվճար տեղ):

Դիմումներն   ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի  27-ը  ներառյալ:

Դիմումին կից ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը (դիմումը տրվում է ռեկտորի անունով)`

  1. բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  2. օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով բալային գնահատմամբ),
  3. ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
  4. ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3x4 չափսի),
  5. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),

Ասպիրանտուրայի ընդունելության կազմակերպման ժամանակ թույլատրվում է այս տարվա շրջանավարտ-դիմորդներից բարձրագույն կրթության դիպլոմի փոխարեն ընդունել համապատասխան տեղեկանք դիմորդի բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանի մասին` մինչև մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմ (պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ) ներկայացնելը:

Մանրամասն տեղեկությունների համար  դիմել հետևյալ հասցեով՝ Երևան, Ամիրյան 26,  Թատրոնի  և  կինոյի  պետական  ինստիտուտ, 2-րդ հարկ,  208 սենյակ: Հեռ: 060-27-21-45: