Որակի ապահովման կենտրոն 

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտորատի 18.11, 2011թ. նիստի /արձ. 2, կետ 3.1/ որոշմամբ, այնուհետև ռեկտորի (Ա. Մազմանյան) 2011թվականի նոյեմբերի 25-ի 447 հրամանով, ստեղծվել է «Որակի ապահովման կենտրոն» ստորաբաժանումը՝ ԵԹԿՊԻ-ի որակի ապահովման  ներքին մեխանիզմների ներդրման և որակի շարունակական բարելավման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:

ԵԹԿՊԻ-ի Որակի ապահովման կենտրոնը (այսուհետ՝ ՈԱԿ) ներբուհական կրթական գործընթացների որակի ապահովման համակարգ մշակող, ներդրող և անընդհատ կատարելագործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է:


ՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթները երեքն են՝


 1.      Վարչարարական

 2.      Աջակցման

 3.      Տեղեկատվական-վերլուծական


ԵԹԿՊԻ-ի  որակի ապահովման համակարգը ենթադրում  է  կառուցել  և  ներգրավել հետևյալ  բաժինները`


 • Ուսումնական ծրագրերի որակի ապահովում

 • Դասախոսական կազմի որակի ապահովում

 • Ուսանողների գնահատման թափանցիկ համակարգ

 • Որակի ապահովման տեղեկատվության ներքին համակարգ

 • Հանրային տեղեկատվություն:


Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
ԶԱՐՈՒՀԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Հեռ.՝ (+374) 10 53-62-87
Էլ. Հասցե՝ zaruhi.sahakyan@ysitc.am

Տեսադարան

Файл для проигрывания не найден.
Файл для проигрывания не найден.