Օտարերկրյա դիմորդների համար 


Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը կազմակերպում է 2016 թվականի ընդունելություն օտարերկրյա քաղաքացիների և սփուռքահայերի համար: Քանի որ բուհում ուսուցումն ընթանում է հայերեն լեզվով, ուստի ինստիտուտում գործում է նախապատրաստական բաժին,  որը հնարավորություն է տալիս  օտարերկրյա քաղաքացիներին, ովքեր չեն տիրապետում հայերենին մեկ տարվա ընթացքում անցնել  հայոց լեզվի դասընթացներ: Սովորողները կարող են դիմել ուսումնառելու ուսուցման հետևյալ կրթական աստիճաններու՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա: 


ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ


021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն


021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ


021301.00.6 ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

021301.00.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ


021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա


021504.00.6 ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (արվեստի կառավարում)


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.04.6 Թատերագիտություն


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.05.6 Կինոգիտություն


021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստԵԹԿՊԻ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է բանավոր քննության միջոցով: Սահմանվում է գիտելիքների գնահատման 20 միավորանոց  համակարգ:  Ըստ մասնագիտությունների՝ քննության ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար սահմանվում է միավորների որոշակի քանակՕտարերկրյա քաղաքացիների ուսման վարձը տարեկան կազմում է 850.000 դրամ /ութ հարյուր հիսուն հազար դրամ/: 


Դիմորդը Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարություն պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի անունով
2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրամադրված դիմում-հարցաթերթիկ
3.  Անձնագրի բոլոր էջերի պատճենները
4. Ìննդյան վկայականի պատճենը` պետական նոտարի վավերացմամբ կամ մկրտության վկայական
5. Կրթական աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը` հյուպատոսական կամ պետական նոտարի վավերացմամբ
6. Բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջության մասին
7. 3x4 չափսի 4 լուսանկար
8. Ինքնակենսագրություն(CV)
9.Փաստաթղթերը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացվում են դիմորդի կողմից անձամբ կամ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով, փոստով:

    


Ընդունելության քննությունների մասնագիտական ծրագրերին ու գնահատման չափանիշներին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (+374) 60 27-89-74 հեռախոսահամարով:


Օրացույց

Տեսադարան

Файл для проигрывания не найден.
Файл для проигрывания не найден.