Գյումրումասնաճյուղ

DSC08904.jpg

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղը կազմավորվել է 1997թ ՀՀ կառավարության թիվ 231 որոշմամբ: Այն Շիրակի մարզում գործող թատերական արվեստի ուսուցման միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն է: 2007-2008 ուսումնական տարվանից մասնաճյուղն անցել է երկաստիճան ուսուցման համակարգի` բակալավրիատի և մագիստրատուրայի, ներդրվել է կրեդիտային համակարգը: Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է մայր բուհի կողմից հաստատված և ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխանող ուսումնական պլաններով և ծրագրերով:

Մասնաճյուղում կատարվում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.


1. Դերասանական արվեստ /դրամ.թատրոնի և կինոյի դերասան/

2. Ռեժիսուրա / դրամ. թատրոնի ռեժիսոր/

3. Կինոարվեստ / հեռուստառեժիսուրա /

4. Պարարվեստ

5. Գեղանկարչություն /բեմանկարչություն/

6. Օպերատորություն /կինոօպերատորություն /


Մասնաճյուղի առկա և հեռակա բաժիններում սովորում է շուրջ 123 ուսանող: Հաստատությունում դասավանդում են մասնագիտական կրթություն և մանկավարժական փորձառություն ունեցող մասնագետներ: Ուսումնադաստիարակչական, մեթոդամանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքները համակարգելու նպատակով ձևավորվել են «Դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի» Կինոարվեստի, Արվեստաբանության և Հումանիտար առարկաների ամբիոններ: Մասնագիտական ամբիոնները կորդինացնում են գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման և որակավորման բարձրացման աշխատանքները, կազմակերպում են ուսանողական գիտագործնական կոնֆերանսներ: Մասնագիտական մամուլում տպագրության են պատրաստում դասախոսների գիտական և գիտամեթոդական հոդվածները: Պարբերաբար կազմակերպվում են վարպետության դասընթացներ հանրապետության առաջատար մասնագետների կողմից: Ուսումնական գործընթացի անբաժան մասն է ինստիտուտի ուսանողական թատրոնը: Այստեղ ուսանողները առաջին անգամ բեմադրելու, խաղալու և հանդիսատեսի հետ շփվելու հնարավորություն են ստանում: Ավանդական դարձած կուրսային, նախադիպլոմային, դիպլոմային բեմադրությունները ջերմ ընդունելության են արժանանում հանդիսատեսի կողմից: Ապագա մասնագետների կայացման գործում կարևոր դեր են խաղում նաև մասնագիտական առարկաների` բեմական խոսքի, երգի, պարի, ինչպես նաև Լավագույն դերասանական էտյուդ, Լավագույն ռեժիսորական աշխատանք, Լավագույն թեմատիկ լուսանկար խորագրով կազմակերպվող ամենամյա մրցույթները:

Ինստիտուտի Ուսանողական խորհուրդը ակտիվ և բազմակողմանի գործունեություն է ծավալում թե բուհում, թե նրանից դուրս: Ուսանողների առօրյան հագեցած դարձնելու նպատակով կազմակերպվում են մշակութային և սպորտային միջոցառումներ, գործում է բանավեճերի ակումբը:

Մասնաճյուղում գործում է նախապատրաստական բաժինը, որտեղ փորձառու դասախոսները մասնագիտական գիտելիքներ են հաղորդում դիմորդներին և նրանց նախապատրաստում ընդունելության քննություններին: Դասընթացներին ընդգրկվում են ինչպես նախորդ տարիների շրջանավարտները, այնպես էլ ավարտական դասարանների աշակերտները:

Մասնաճյուղը գործում է հարմարավետ մասնաշենքում: Ապահովված է ընդարձակ լսարաններով, փորձասեյակներով, պարասրահով, անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներով հագեցած արվեստաբանության, հումանիտար առարկաների, կինոդիտումների, բեմանկարչության, սեղանի շուրջ աշխատանքի կաբինետ-լաբորատորիաներով, լուսանկաչության սրահով, գիտական գրադարանով, ուսանողական թատրոնի դահլիճով: Մասնաճյուղի լավագույն շրջանավարտները համալրում են Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան դրամատիկական, Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնների թատերախմբերը և տեղական հեռուստա և ռադիո ընկերությունները: Շրջանավարտներից շատերն իրենց հետբուհական ուսումը շարունակում են ասպիրանտուրայում:


ºÂÎäÆ –Ç ¶ÛáõÙñáõ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ïÝûñÝ, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝñÇ ÃÏݳÍáõ, ¹áóÝï`

Հակոբ Գրիշայի Զիլֆիմյան

ք. Գյումրի

Անկախության հր.1

Հեռ.՝ 0312 5 65 82

Էլ. հասցե՝ etkpi-gumri@mail.ruՕրացույց

Տեսադարան

.
.