Առարկայական նկարագրեր

 

ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 

 2017-2018 ուսումնական տարում ընդունվածների համար

 

Արվեստի հոգեբանութուն

Արվեստի սոցիոլոգիա

Արվեստի փիլիսոփայություն

Գիտահետազոտական աշխատանք

Գրականության տեսություն

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 1

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 2

Դերասանի արվեստի տեսական հիմունքներ 1

Դերասանի արվեստի տեսական հիմունքներ 2

Դրամայի տեսություն

Կառավարման և հաղորդակցման հմտություններ 1

Կինոյի տեսություն

Հեղինակային կինոյի դրամատուրգիա

Հետազոտական աշխատանք 1

Հետազոտական աշխատանք 2

Մշակույթի կառավարման ժամանակակից մեթոդներ

Սիմվոլիկա

Օտար լեզու 1 (անգլերեն)

Օտար լեզու 2 (անգլերեն)

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն 1

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն 2

 

 

2016-2017 ուսումնական տարում ընդունվածների համար

 

Արվեստի հոգեբանութուն

Արվեստի սոցիոլոգիա

Արվեստի փիլիսոփայություն

Գիտահետազոտական աշխատանք

Գրականության տեսություն

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 1

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 2

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 3

Դասավանդման մեթոդիկա և պրակտիկա 4

Դերասանի արվեստի տեսական հիմունքներ 1

Դերասանի արվեստի տեսական հիմունքներ 2

Դրամայի տեսություն

Լեզու և ոճ

Կառավարման և հաղորդակցման հմտություններ 1

Կինոյի տեսություն

Հեղինակային իրավունք

Հեղինակային կինոյի դրամատուրգիա

Հետազոտական աշխատանք 1

Հետազոտական աշխատանք 2

Հետազոտական աշխատանք 3

Մանկավարժություն

Մշակութաբանություն

Մշակույթի կառավարման ժամանակակից մեթոդներ

Սիմվոլիկա

Օտար լեզու 1 (անգլերեն)

Օտար լեզու 2 (անգլերեն)

Օտար լեզու 3 (անգլերեն)

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն 1

Ստեղծագործական գործընթացի մոդելավորում և վերլուծություն 2