Բակալավրիատ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2018թ. մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ը՝ ներառյալ: Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը (աշխատանքային ժամերը՝ 10.00–18.00, ընդմիջում՝ 13.00–14.00): Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (060) 27-87-77 հեռախոսահամարին:

 

 ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2018/2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն

021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ

021301.00.6 ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

021301.00.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

021502.00.6 ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021502.03.6 Պարարվեստ

021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

021503.00.6 ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6 Ռեժիսուրա

021504.00.6 ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում (արվեստի կառավարում)

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.04.6 Թատերագիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.05.6 Կինոգիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ

Ընդունելության տեղերը և ուսման վարձն՝ այստեղ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060-27-87-77 կամ 091-47-10-09 հեռախոսահամարներին: