կանոնակարգեր

 

Ուսումնական գործընթացի համակարգման բաժինը իրավունք ունի ինստիտուտի ֆակուլտետներին, ամբիոններին և բաժիններին բանավոր և գրավոր հրահանգներ տալու ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ապահովման համար:

 

Ուսումնական գործընթացի համակարգման բաժնի պետ՝

ՎԵՐԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Հեռ.՝ 060  27-89-74

Էլ. Հասցե՝ veramargaryan@mail.ru