Անձնակազմի հաշվառման բաժին

Անձնակազմի հաշվառման բաժինը կազմակերպում է`

 • ներքին և իրավական ակտերի կազմում
 • աշխատանքի ընդունում, տեղափոխություն, աշխատանքից ազատում
 • աշխատանքային պայմանագրերի կնքում
 • աշխատանքի ընդունվողի անձնական գործերի կազմում
 • աշխատողների անձնական գործերի հաշվառում և պահպանում
 • աշխատողների և աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ անձնակազմի հաշվառման բաժին ուղարկվող դիմումների և/կամ  նամակների քննարկում
 • աշխատողների աշխատանքային  գրքույկների  պահպանում
 • աշխատողների արձակուրդների  գրաֆիկի  կազմում  և  բոլոր  տեսակի արձակուրդների  ձևակերպում
 • աշխատողների անձնական  աշխատանքային  և  վիճակագրական հաշվառման  և գրանցման կազմակերպում
 • աշխատողներին անհրաժեշտ  տեղեկանքների  /նաև կենսաթոշակային/  և անհատական իրավական ակտերի քաղվածքների  տրամադրում
 • բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների զինվորական հաշվառում:

 

Անձնակազմի հաշվառման  բաժնի պետ`

ՀԱՍՄԻԿ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

Հեռ.՝ (+374) 10 53-87-36

Էլ. hասցե՝ h.yeghiazaryan@ysitc.am