Հաշվապահություն

Ներկայումս ԵԹԿՊԻ-ի հաշվապահությունում աշխատանքները կազմակերպվում են հաշվապահական համակարգչային ծրագրով` ՀԾ հաշվապահություն 6.2.12 տարբերակով:

Հաշվապահության հիմնական գործառույթներն են՝

  • հաշվապահական հաշվառում
  • տարեկան նախահաշվի կազմում
  • աշխատավարձի, կրթաթոշակի հաշվառում և վճարում
  • ուսման վարձի հաշվառում
  • պահեստի մուտքի և ելքի անալիտիկ ու սինթետիկ հաշվառում
  • տարեկան գույքագրման աշխատանքներ
  • հիմնական միջոցների հաշվառում
  • բանկային գործարքների ձևակերպում
  • ՀՀ ԿԳՆ եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմում
  • ՀՀ ՊԵԿ ամսական և տարեկան հաշվետվությունների կազմում

ԵԹԿՊԻ-ի հաշվապահությունում աշխատում են փորձառու մասնագետներ:

 

ԵԹԿՊԻ-Ի 2014ԹՎԱԿԱՆԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ` այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ` այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` այստեղ

  

ԵԹԿՊԻ-Ի 2015ԹՎԱԿԱՆԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ` այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ` այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ` այստեղ, հավելվածներն`այստեղ 

ԵԹԿՊԻ-Ի 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` այստեղ

 

ԵԹԿՊԻ-Ի 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ՝ այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝  այստեղ

ԵԹԿՊԻ-Ի 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆ՝ այստեղ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐՆ՝  այստեղ

 

Գլխավոր հաշվապահ`

ՀԵՆՐԻԵՏԱ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Հեռ.՝ (+374) 10  53-98-24, 60 27-05-73

Էլ. hասցե՝    h.nalbandyan@ysitc.am