Մեր շրջանավարտները

Իր ստեղծմանառաջին իսկ պահիցԿարիերայի և պրակտիկայիկենտրոնը ստեղծելէ2012, 2013, 2014 և 2014-2015թթ.ուսումնական տարվաշրջանավարտների տեղեկատվականբազա՝շրջանավարտների էլեկտրոնային հասցեներ, անձնական ստեղծագործական տվյալներ /տեքստային և տեսաշարային նյութեր/, աշխատանքային փորձի վերաբերյալ  տեղեկություններ: