Պրակտիկա

ԵԹԿՊԻ-ի Գիտական խորհրդի 11.02.2016թ. նիստում հաստատվել է Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի կողմից մշակված ԵԹԿՊԻ-ի բոլոր ֆակուլտետների «Պրակտիկայի համակարգ»-ը և «ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողի պրակտիկայի օրագիր»-ը փաստաթղթերի նոր ձևաչափը:

Ինստիտուտի իրավախորհրդատուի հետ համատեղ մշակվել է ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողների պրակտիկան անցկացնելու նպատակով ինստիտուտի և համապատասխան կազմակերպությունների միջև կնքվող «Համագործակցության պայմանագիր» փաստաթղթի նոր ձևաչափը:

  • Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի համագործակցությունը Որակի ապահովման կենտրոնի հետ՝ այստեղ
  • Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի համագործակցությունը ԵԹԿՊԻ-ի ֆակուլտետների, ֆիլմադարանի հետ՝ այստեղ
  • ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողների ուսումնական, արտադրական և մագիստրատուրայի գիտահետազոտական պրակտիկաները կազմակերպելու և անցկացնելու նպատակով ԵԹԿՊԻ–ի հետ համագործակցող կազմակերպությունների ցանկն՝ այստեղ
  • Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի ծրագրերն՝ այստեղ: