Պրակտիկա

Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնիհամագործակցությունն Որակի ապահովման կենտրոնի հետ՝ այստեղ

 Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի համագործակցությունը ԵԹԿՊԻ-ի ֆակուլտետների, ֆիլմադարանի հետ՝ այստեղ

 ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողների ուսումնական, արտադրականևմագիստրատուրայիգիտահետազոտականպրակտիկաներըկազմակերպելուևանցկացնելունպատակովԵԹԿՊԻ – իհետ համագործակցողկազմակերպություններիցանկն՝ այստեղ:

Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի ծրագրերն՝ այստեղ

 

 Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնիղեկավար՝

ԳԻՇՅԱՆՀԱՍՄԻԿ

Հեռ.՝ (+374) 10  51-84-36

Էլ. Հասցե՝  hasmik.gishyan@ysitc.am

Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնիղեկավար՝