Հովհաննես Մկրտչի Ավագյան

 Կրթություն

1999-2004թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզվի մասնագետ և Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի երկրագետ որակավորմամբ/                 

2004-2007թթ. ԵրՊԼՀ ասպիրանտուրա


Գիտական աստիճան

2007թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 

Գիտական կոչում

2010թ. Լեզվաբանության դոցենտ 


Աշխատանքային փորձ

2016թ.-ից ԵԹԿՊԻ-ի անձնակազմի կառավարման, միջազգային համագործակցության և միջբուհական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

2014թ.-ից ԵԹԿՊԻ-ի միջբուհական, միջազգային համագործակցության և բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր 

2013-2014թթ. ԵԹԿՊԻ-ի վարչակառավարման աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

2013թ.-ից ԵԹԿՊԻ-ի կառավարման խորհրդի անդամ /ՀՀ վարչապետի 27. 12. 2013, N1244-Ա որոշում/

2012թ. «ՀԱՅ ԱՐՏ ՍԻՆԵՄԱ» հիմնադրամի գործ. տնօրեն /ՀՀ կառավարության որոշում N1046-Ա/

2011-2012թթ. ԵԹԿՊԻ-ի աշխատակազմի ղեկավար

2011թ. ՀՀ մշակույթի նախարարի խորհրդական

2010-2011թթ. ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորի օգնական

2008-2010թթ. ԵՊԼՀ մագիստրատուրայի ղեկավար

2007-2011թթ. ԵՊԼՀ ավագ դասախոս լեզուներ մասնագիտությամբ

2006-2008թթ. ԵՊԼՀ ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

2005-2007թթ. «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարանի դասախոս

2004-2006թթ. ԵՊԼՀ առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա

  1. 05. 14թ.-ից ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳ Կրթության որակ և համապատասխանեցում վարկային ծրագիր

Աջակցություն բարձրագույն կրթության կայուն ֆինանսական համակարգի ներդրման ծրագրի ղեկավար

 

Լեզուների իմացություն

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 

Գիտական հոդվածներ

13 գիտական հոդված, 1 դպրոցական դասագիրք 10-րդ դասարանի համար

 

Գիտաժողովների մասնակցություն

Թարգմանությունը` որպես մշակույթների փոխներթափանցման ձգողական դաշտ 3-5 10. 2007թ.

Բարձրագույն լեզվաբանական կրթությունը բարեփոխումների գործընթացում

Միջազգային գիտաժողով 8-9 10. 2008թ.

Թարգմանություն. Լեզու և մշակույթ

ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչների, գրողների և հրատարակիչների II ֆորում 11-14 10. 2008թ.  

European Youth Centre meeting on “60th”

Anniversary of the Council of Europe 30.09.-02.10.2009թ.

 

Հասարակական ակտիվություն

ԵրՊԼՀ ուսանողական խորհրդի նախագահի տեղակալ

ԵրՊԼՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

ԵրՊԼՀ մագիստրատուրայի գիտամեթոդական խորհրդի քարտուղար

ԵրՊԼՀ գիտական խորհրդի անդամ

ԵԹԿՊԻ գիտական խորհրդի անդամ

  

էլ. հասցե  

hovhannes.avagyan@ysitc.am

 

պրոռեկտոր