Որոշումներ

 

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2019թ. ապրիլի 26-ի նիստի /արձ. N 9/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2019թ. մարտի 21-ի նիստի /արձ. N 8/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2019թ. մարտի 13-ի նիստի /արձ. N 7/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2019թ. մարտի 11-ի նիստի /արձ. N 6/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2019թ. հունվարի 31-ի նիստի /արձ. N 5/

 

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. նոյեմբերի 13-ի նիստի /արձ. N 4/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հոկտեմբերի 16-ի նիստի /արձ. N 3/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հոկտեմբերի 4-ի նիստի /արձ. N 2/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. սեպտեմբերի 17-ի նիստի /արձ. N 1/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. օգոստոսի 29-ի նիստի /արձ. N 15/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հունիսի 27-ի նիստի /արձ. N 14/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հունիսի 21-ի նիստի /արձ. N 13/  

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հունիսի 4-ի նիստի /արձ. N 12/ 

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. մայիսի 25-ի նիստի /արձ. N 11/ 

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. մայիսի 7-ի նիստի /արձ. N 10/ 

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. մարտի 15-ի նիստի /արձ. N 9/ 

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. փետրվարի 1-ի նիստի /արձ. N 8/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2018թ. հունվարի 9-ի նիստի /արձ. N 7/

 

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. դեկտեմբերի 11-ի նիստի /արձ. N 6/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. դեկտեմբերի 4-ի նիստի /արձ. N 5/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. նոյեմբերի 2-ի նիստի /արձ. N 4/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. հոկտեմբերի 13-ի նիստի /արձ. N 3/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. սեպտեմբերի 29-ի նիստի /արձ. N 2/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. սեպտեմբերի 19-ի նիստի /արձ. N 1/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. օգոստոսի 30-ի նիստի /արձ. N 16/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. հունիսի 15-ի նիստի /արձ. N 15/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. հունիսի 9-ի նիստի /արձ. N 14/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. մայիսի 20-ի նիստի  /արձ. N 13/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. մարտի 10-ի նիստի   /արձ. N 12/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. փետրվարի 8-ի նիստի /արձ. N 10/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. փետրվարի 24-ի նիստի /արձ. N 11/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2017թ. hունվարի 24-ի ընդ. նիստի /արձ. N9/

 

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. դեկտեմբերի 23-ի ընդ. նիստի /արձ. N 8/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. դեկտեմբերի 14-ի նիստի /արձ. N 7/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. նոյեմբերի 21-ի նիստի /արձ. N 6/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. նոյեմբերի 1-ի նիստի /արձ. N 5/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի նիստի /արձ. N 4/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հոկտեմբերի 7-ի նիստի /արձ. N 3/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. սեպտեմբերի 29-ի նիստի  /արձ. N 2/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. սեպտեմբերի 13-ի նիստի /արձ. N 1/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. օգոստոսի  25-ի նիստի /արձ. N 21/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունիսի  21-ի նիստի /արձ. N 20/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունիսի  7-ի նիստի /արձ. N 19/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունիսի  1-ի նիստի /արձ. N 18/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. մայիսի   27-ի նիստի /արձ. N 17/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի 2016թ. մայիսի   2-ի նիստի /արձ. N 16/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. ապրիլի 27-ի նիստի /արձ. N 15/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. ապրիլի  12-ի նիստի /արձ. N 14/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. մարտի 30-ի նիստի /արձ. N 13/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. մարտի 14-ի նիստի /արձ. N 12/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. մարտի 4-ի նիստի /արձ. N 11/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. փետրվարի 15-ի նիստի /արձ. N 10/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. փետրվարի 1-ի նիստի /արձ. N 9/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունվարի 25-ի նիստի /արձ. N 8/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունվարի 18-ի նիստի /արձ. N 7/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի 2016թ. հունվարի 11-ի նիստի /արձ. N 6/

 

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի փետրվարի 26-ի նիստի /արձ. N 5/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի մարտի 9-ի նիստի  /արձ. N 6/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի ապրիլի  21-ի նիստի /արձ. N 7/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի հունիսի  1-ի նիստի /արձ. N 8/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի հունիսի  25-ի ընդ. նիստի /արձ. N 9/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի օգոստոսի 24-ի նիստի /արձ. N 10/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի օգոստոսի 28-ի նիստի /արձ. N 11/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի սեպտեմբերի 30-ի նիստի /արձ. N1/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի հոկտեմբերի 20-ի նիստի  /արձ. N 2/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի նոյեմբերի 16-ի նիստի   /արձ. N 3/

ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորատի նոյեմբերի 25-ի նիստի /արձ. N 4/

ԵԹԿՊԻ-ի  ռեկտորատի դեկտեմբերի 8-ի նիստի /արձ. N 5/