Ռազմավարական ծրագիր

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԵԹԿՊԻ-Ի ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆ` ԱՅՍՏԵՂ

ԵԹԿՊԻ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՆ՝ ԱՅՍՏԵՂ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (2018-2022ԹԹ.) ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ