Որոշումներ

ԵԹԿՊԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի ապրիլի 29-ի  նիստի /արձ.10/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի 22-ի  նիստի /արձ.9/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի փետրվարի 19-ի  նիստի /արձ.8/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունվարի 22-ի  նիստի /արձ.7/

ԵԹԿՊԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի նոյեմբերի 29-ի  նիստի /արձ.6/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի նոյեմբերի 23-ի  նիստի /արձ.5/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի 30-ի  նիստի /արձ.4/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի 9-ի  նիստի /արձ.3/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի 4-ի  նիստի /արձ.2/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի սեպտեմբերի 7-ի  նիստի /արձ.1/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի օգոստոսի 27-ի  նիստի /արձ.9/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունիսի 26-ի  նիստի /արձ.8/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի 28-ի նիստի /արձ.7/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի փետրվարի 23-ի նիստի /արձ.6/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունվարի 19-ի նիստի /արձ.5/

ԵԹԿՊԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի դեկտեմբերի 26-ի նիստի /արձ.4/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի նոյեմբերի 21-ի նիստի  /արձ.3/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի 17-ի նիստի  /արձ.2/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի օգոստոսի  31-ի նիստի  /արձ.1/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունիսի 28-ի նիստի  /արձ.10/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մայիսի 30-ի նիստի  /արձ.9/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի ապրիլի 27-ի նիստի /արձ.8/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի 22-ի նիստի  /արձ.7/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի փետրվարի 28-ի նիստի  /արձ.6/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի hունվարի 19-ի նիստի /արձ.5/

ԵԹԿՊԻ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 201Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի դեկտեմբերի 23-ի նիստի /արձ. 4/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի նոյեմբերի  24-ի նիստի  /արձ. 3/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի  31-ի նիստի /արձ. 2/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի սեպտեմբերի 30-ի նիստի  /արձ. 1/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի օգոստոսի  30-ի նիստի  /արձ. 14/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունիսի  27-ի նիստի  /արձ. 13/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մայիսի 31-ի նիստի  /արձ. 12/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի ապրիլի 28-ի նիստի /արձ. 11/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի  31-ի նիստի  /արձ. 10/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի  21-ի նիստի  /արձ. 9/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի փետրվարի 11-ի նիստի  /արձ. 8/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունվարի 21-ի նիստի  /արձ.7/

 ԵԹԿՊԻԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 Թ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի դեկտեմբերի 30-ի նիստի /արձ.6/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի նոյեմբերի 26-ի նիստի  /արձ.5/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հոկտեմբերի 30-ի նիստի /արձ.4/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի սեպտեմբերի 23-ի նիստի  /արձ.3/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի սեպտեմբերի 11-ի  նիստի /արձ.2/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի սեպտեմբերի 2-ի նիստի  /արձ.1/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունիսի 24-ի նիստի /արձ.6/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի  մայիսի 11-ի նիստի /արձ.5/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի մարտի 31-ի նիստի /արձ.4/

ԵԹԿՊԻ-ի գիտ. խորհրդի հունվարի 30-ի նիստի /արձ.3/