Հաշվապահություն

ԵԹԿՊԻ-ի (առանց մասնաճյուղերի) 01.01.2019թ.-30.09.2019թ. ընկած ժամանակահատվածի

ֆինանսական ծախսերը