Ընդհանուր բաժին

ԵԹԿՊԻ-ի Ընդհանուր բաժինը ստեղծվել է 2011թ-ին: Ընդհանուր բաժինը ԵԹԿՊԻ-ի ռեկտորի աշխատակազմում գործող կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Բաժնի գործունեության նպատակն է` հանրապետության և արտերկրյա տարբեր կազմակերպություններից ստացված փաստաթղթերի, նամակների, ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, ուսանողներից, քաղաքացիներից ստացված գրագրությունների, դիմում-բողոքների գրանցման, դրանք հասցեատերերին հանձման, ինչպես նաև բուհի ներքին գործավարության կազմակերպումը:

Ընդհանուր բաժնի պետ

Մարինե Մինասյան

Հեռ.՝ (+374) 60- 27-10-20

Էլ. Հասցե՝ Marineminasyan1971@gmail.com