Բակալավրիատ

ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

021503.00.6  ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.01.6  Դերասանական արվեստ

021503.00.6  ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021503.02.6  Ռեժիսուրա

021101.00.6  ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏ

021101.02.6  Օպերատորություն

021301.00.6  ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ

021301.04.6  Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

021502.00.6  ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

021502.03.6  Պարարվեստ

021504.00.6 ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

021801.00.6  ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.01.6  Արվեստի տեսություն,պատմություն և կառավարում 

021801.00.6  ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.04.6  Թատերագիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.05.6 Կինոգիտություն

021801.00.6 ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

021801.06.6  Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

021103.00.6  ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ

021103.01.6 Կինոարվեստ